Andrea 安德烈娅,安德里亚 - 名字含义

Andrea

发音:

中文翻译: 安德烈娅,安德里亚

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 134

来源: 希腊语

含义: 女人味的,美丽而优雅的,Andre的阴性

同名名人

  • Andrea Bargnani 安德里亚·巴格纳尼:(1985~),美国职业篮球选手。

名字特质

好名字 69%
69%
19% 坏名字
古典 54%
54%
40% 现代
强壮 69%
69%
37% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Sandra Angela Amanda Wanda Anna Ann Adriana Dana Angelina Ana

流行程度变化