Amber 安伯 - 名字含义

Amber

发音:

中文翻译: 安伯

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 471

来源: 阿拉伯语

含义: 琥珀,宝石

名字特质

好名字 78%
78%
24% 坏名字
古典 46%
46%
62% 现代
强壮 60%
60%
48% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录


相似的英文名

Ann Ana Antoinette Anna Anne Mabel Annie Angie Shannon Anita

流行程度变化